KOLEJNE OCENY

historia_szkoly

Z podawanych tytułów wynika, że najbardziej popularne były podręczniki akademickie i szkolne. Te pierwsze częściej wymie­niali nauczyciele z wyższym wykształceniem i aktualnie studiu­jący. Podręcznik Szczęśniaka podawany był głównie przez nau­czycieli szkół podstawowych. Często wymieniana praca Buszki mogła być na terenie badań dość popularną ze względu na osobę autora, z którym ankietowani mogli się stykać w toku swoich studiów historycznych. Kolejnej oceny dokonywali badani w stosunku do środków masowego przekazu. Niestety i w tym przypadku stosunkowo duży procent nie udzielił żadnej odpowiedzi. W sumie odpowia­dający w przeważającej części ocenili pozytywnie udział środków masowego przekazu na polu popularyzacji historii najnowszej, choć oceny te były dość zróżnicowane. Najwięcej wystawiano „cenzurek” dostatecznych (22% badanych), oceny dobre i dość dobre dało 14%i, a 13% ankietowanych oceniło tę dzia­łalność jako bardzo dobrą. W sposób niedostateczny działalność w tym względzie środków masowego przekazu oceniło 15% ankietowanych i co ciekawe przeważnie byli to mieszkańcy dużych miast, wszyscy posiadający wyższe wykształcenie i duży staż zawodowy (powyżej 10 lat pracy nauczycielskiej). Oceny dobre i bardzo dobre należały w tych grupach do rzadkości. Moż­na więc przypuszczać, że krytyczny stosunek do środków maso­wego przekazu, będących nośnikiem treści historii najnowszej, narastał wraz ze zdobywanymi umiejętnościami zawodowymi i doświadczeniem pedagogicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *