NAUCZANIE DZIEJÓW NAJNOWSZYCH, W ŚWIETLE PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH