Tag Archives: angielski dla dzieci poznań

KOLEJNE OCENY

3

Z podawanych tytułów wynika, że najbardziej popularne były podręczniki akademickie i szkolne. Te pierwsze częściej wymie­niali nauczyciele z wyższym wykształceniem i aktualnie studiu­jący. Podręcznik Szczęśniaka podawany był głównie przez nau­czycieli szkół podstawowych. Często wymieniana praca Buszki mogła być na terenie badań dość popularną ze względu na osobę autora, z którym ankietowani mogli się stykać w toku swoich studiów historycznych. Kolejnej oceny dokonywali badani w stosunku do środków masowego przekazu. Niestety i w tym przypadku stosunkowo duży procent nie udzielił żadnej odpowiedzi. W sumie odpowia­dający w przeważającej części ocenili pozytywnie udział środków masowego przekazu na polu popularyzacji historii najnowszej, choć oceny te były dość zróżnicowane. Najwięcej wystawiano „cenzurek” dostatecznych (22% badanych), oceny dobre i dość dobre dało 14%i, a 13% ankietowanych oceniło tę dzia­łalność jako bardzo dobrą. W sposób niedostateczny działalność w tym względzie środków masowego przekazu oceniło 15% ankietowanych i co ciekawe przeważnie byli to mieszkańcy dużych miast, wszyscy posiadający wyższe wykształcenie i duży staż zawodowy (powyżej 10 lat pracy nauczycielskiej). Oceny dobre i bardzo dobre należały w tych grupach do rzadkości. Moż­na więc przypuszczać, że krytyczny stosunek do środków maso­wego przekazu, będących nośnikiem treści historii najnowszej, narastał wraz ze zdobywanymi umiejętnościami zawodowymi i doświadczeniem pedagogicznym.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!