Tag Archives: kody rabatowe answear

TRUDNY DOSTĘP

6

Na wsi oceniano go częściej jako raczej skromny (25%) lub nadzwyczaj skromny (12%). Podobnie ukła­dały się odpowiedzi dotyczące problemu dostępności książki his­torycznej. O tym, że książka taka jest trudno dostępna pisało 40% nauczycieli uczących na wsi, a dalsze 5% formułowało ten fakt bardziej drastycznie podkreślając określenie „raczej niedo­stępna”. O dostępności wypowiadali się głównie nauczyciele uczący w miastach i to nie wszyscy, bo jedynie 25% populacji pochodzącej z aglomeracji miejskiej. Zdecydowanie dostępniejsze w obliczu wypowiedzi ankietowanych były tego rodzaju książki w krakowskiem (38% ankietowanych), niż w katowickiem, gdzie 12% uznało je za w pełni dostępne, a raczej dostępne już tylko 6%. Wypowiedzi te — myślę — są odzwierciedleniem sytuacji aktualnie panującej na naszym rynku księgarskim.Mimo trudnego dostępu do książki historycznej, a może wła­śnie dlatego, respondenci w sposób dość krytyczny dokonali oceny prac historycznych z tego okresu. Zarzucano im najczęściej brak obiektywności (50% ankietowanych), a także, chociaż już w mniej­szym stopniu brak rzetelności (36%). Podkreślano też wysoki sto­pień trudności (29%) i brak walorów literackich (29%). Ciekawie układał się rozkład tych odpowiedzi przy uwzględnianiu wy­kształcenia ankietowanych. Brak obiektywności zaznaczali naj­częściej nauczyciele po studiach wyższych (36% badanych). Aktu­alnie studiujący pisali natomiast o dużym stopniu trudności w przyjmowaniu tej lektury (25%). O pozostałych negatywnych cechach grupy wypowiadały się w podobny sposób.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!