Tag Archives: kurs języka angielskiego Poznań

PYTANIA ZADAWANE W ANKIECIE

7

Natomiast o  pozytywnych cechach tej twórczości wypowiadano się głównie w kategoriach literackich (39% badanych) i to nierzadko w ze­stawieniu z negatywnymi podkreśleniami. Szczególnie grupa ka­towicka zdecydowanie częściej wymieniała tę pozytywną cechę (41% bad. tej grupy), niż miało to miejsce w grupie krakow­skich nauczycieli (30%). Przystępność przypisywało już tylko 24% ogółu badanych, rzetelność 17%, a obiektywizm 16%. Na­leży też zaznaczyć, że aktywniejszą w ocenie była grupa katowic­ka. Mimo że w sumie ok. 20% tej grupy w ogóle na to pytanie nie odpowiadało to podkreślali oni przeważnie 3-4 cechy. W przy­padku grupy krakowskiej nierzadko było to jedno lub dwa pod­kreślenia.Następne pytanie ankiety wymagało od respondentów wyboru najlepszej książki poświęconej historii najnowszej, równocześnie zobowiązując do podania autora i tytułu wybranej pozycji. Nie­stety wielu z badanych pozostawiło to pytanie bez odpowiedzi (36% ankietowanych). U odpowiadających zaś podawane tytuły były niezupełne lub błędne, nierzadko przedstawiane bez autora. Najczęściej wymienianym tytułem była praca Józefa Buszki Historia Polski 1864 – 1948 (25% ankietowanych). Powtarzającym się tytułem była inna z syntez — Henryka Zielińskiego — Histo­ria Polski 1914 – 1939 (15% badanych). Wymieniano też podręcz­nik Andrzeja Szczęśniaka, który w następnych pytaniach ankiety oceniano (10% badanych). Pojedynczo pisano o pracach: Włady­sława Góry, Andrzeja Garlickiego i Włodzimierza Kowalskiego.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!