Tag Archives: parkingi lotnisko modlin

ZAINTERESOWANIA HISTORYCZNE

13

Z kolei zainteresowania historyczne badanych nauczycieli w obliczu deklarowanych podkreśleń w ankiecie kształtowały się dość różnorodnie. Choć nie wystąpiła jakaś zdecydowana więk­szość, to można zauważyć, że okres starożytny miał najwięcej zwolenników (29%) później średniowiecze (27%) i wiek XX (26%). Nierzadko podkreślano dwa a nawet trzy okresy, będące przedmiotem zainteresowania jednej osoby (ok. 40% ankietowa­nych), zdarzały się też ankiety (ok. 12%), w których nie było na tę okoliczność żadnych deklaracji. Z jednej strony świadczyłoby to braku skonkretyzowanych zainteresowań można powiedzieć, że u niewielu z drugiej zaś już w znacznie większym roz­miarze występowało zjawisko szerokich kręgów i aspiracji po­znawczych respondentów. W tym drugim przypadku, w konfron­tacji z innymi wypowiedziami ankiety, niekiedy występowały za­wyżone deklaracje. Prowadzone na podobnym obszarze badania zainteresowań historycznych uczniów wykazały podobne sfery zainteresowań, choć proporcje układały się zupełnie inaczej. Uczniowie w zdecydowanej większości opowiadali się za historią najnowszą i współczesną, na drugim miejscu wymieniając staro­żytność, najmniejsze zainteresowanie okazując okresowi średnio­wiecza. Czyżby z biegiem lat i zdobywanych doświadczeń nastę­powała polaryzacja zainteresowań. W pewnym sensie przypusz­czenia te potwierdzają się przy dalszej analizie tego zjawiska.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!