Tag Archives: podyplomowe bhp katowice

ROZWINIĘCIE I WERYFIKACJA

4

Rozwinięciem a zarazem we­ryfikacją tych wypowiedzi było w ankiecie inne pytanie (nr 29) usytuowane pod koniec arkusza. Dotyczyło ono kwestii: „Czy środki masowego przekazu pomagają szkole w nauczaniu historii najnowszej?”. Aczkolwiek wyniki nie układały się podobnie, moż­na powiedzieć, że były zbliżone. Od odpowiedzi, w przypadku tego pytania, uchyliło się jedynie 5% badanych, co musiało już zmienić pozostałe proporcje. Oceny negatywne wydało podobnie bo 14% ankietowanych, z tego tylko 4% wypowiadało się zdecy­dowanie na „nie”. Najczęściej uważano, że środki masowego przekazu w nauczaniu historii najnowszej pomagają jedynie tyl­ko w małym stopniu — tak twierdziło 36% badanych, raczej tak 28%, a zdecydowanie tak podkreśliło już tylko 18% ankie­towanych. Tych ostatnich odpowiedzi — sformułowanych — ra­czej i zdecydowanie tak — udzielili głównie nauczyciele młodzi, pochodzący ze wsi, aktualnie studiujący zaś określenia „w małym tylko stopniu” były domeną respondentów z dużym stażem za­wodowym, pochodzących z aglomeracji miejskich, posiadający wyższe wykształcenie.„Czy należy uczyć historii najnowszej w szkole”? Przy tak sformułowanym pytaniu skierowanym do nauczycieli można było spodziewać się większej aktywności respondentów. Niestety 18% nie wypowiedziało się w tej sprawie, dalsze 26% zajęło negatyw­ne stanowisko, a ci co odpowiadali nie uzasadnili szerzej swojej wypowiedzi. Odpowiedzi pozytywnych udzieliło 56% ankietowa­nych, w tym mniej zdecydowanych było 11%.

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!