Tag Archives: sprzątanie mieszkania warszawa śródmieście

PORÓWNANIE WYPOWIEDZI

10

Gorzej, gdy jest mniejsze, a zjawisko takie występowało też w naszej populacji.Przy wypowiedziach dotyczących lektury czasopism historycz­nych poświęconych jak mówi pytanie ankiety wyłącznie lub w znacznej mierze historii najnowszej respondenci często wy­mieniali tytuły, ale przeważnie były to czasopisma mało lub wcale nie związane z najnowszymi dziejami. Najczęściej pisano o   „Wiadomościach Historycznych” (28% ankietowanych), wymie­niano też „Mówią Wieki” (21%), „Kwartalnik Historyczny” (13%) czy „Studia Historyczne” (5%). Jedynie 3% wspomniało o   kwartalniku „Z Pola Walki”, który jak wiemy jest w całości poświęcony dziejom najnowszym. Duży procent w ogóle nie wy­powiadał się w tej sprawie (53%), co przemawia za zbyt małym czytelnictwem czasopism historycznych, nie mówiąc już o lektu­rze pism specjalizujących się w historii najnowszej. W porównaniu z wypowiedziami dotyczącymi czytelnictwa czasopism ankietowani o wiele odważniej przedstawiali swe sądy na temat oceny dorobku polskiej historiografii dziejów najnow­szych. Tu tylko 22% wstrzymało się od odpowiedzi. Podkreśla­no, że jest to dorobek bardzo poważny lub znaczący (30% ankie­towanych). Za raczej niewielkim dorobkiem opowiedziało się 33%, a 15% za skromnym pisarstwem tego okresu. Pozytywnie ocenia­li przede wszystkim nauczyciele z wyższym wykształceniem, po­chodzący z miast (26%).

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!