PORÓWNANIE WYPOWIEDZI

images

Gorzej, gdy jest mniejsze, a zjawisko takie występowało też w naszej populacji.Przy wypowiedziach dotyczących lektury czasopism historycz­nych poświęconych jak mówi pytanie ankiety wyłącznie lub w znacznej mierze historii najnowszej respondenci często wy­mieniali tytuły, ale przeważnie były to czasopisma mało lub wcale nie związane z najnowszymi dziejami. Najczęściej pisano o   „Wiadomościach Historycznych” (28% ankietowanych), wymie­niano też „Mówią Wieki” (21%), „Kwartalnik Historyczny” (13%) czy „Studia Historyczne” (5%). Jedynie 3% wspomniało o   kwartalniku „Z Pola Walki”, który jak wiemy jest w całości poświęcony dziejom najnowszym. Duży procent w ogóle nie wy­powiadał się w tej sprawie (53%), co przemawia za zbyt małym czytelnictwem czasopism historycznych, nie mówiąc już o lektu­rze pism specjalizujących się w historii najnowszej. W porównaniu z wypowiedziami dotyczącymi czytelnictwa czasopism ankietowani o wiele odważniej przedstawiali swe sądy na temat oceny dorobku polskiej historiografii dziejów najnow­szych. Tu tylko 22% wstrzymało się od odpowiedzi. Podkreśla­no, że jest to dorobek bardzo poważny lub znaczący (30% ankie­towanych). Za raczej niewielkim dorobkiem opowiedziało się 33%, a 15% za skromnym pisarstwem tego okresu. Pozytywnie ocenia­li przede wszystkim nauczyciele z wyższym wykształceniem, po­chodzący z miast (26%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *