ROZWINIĘCIE I WERYFIKACJA

Rozwinięciem a zarazem we­ryfikacją tych wypowiedzi było w ankiecie inne pytanie (nr 29) usytuowane pod koniec arkusza. Dotyczyło ono kwestii: „Czy środki masowego przekazu pomagają szkole w nauczaniu historii najnowszej?”. Aczkolwiek wyniki nie układały się podobnie, moż­na powiedzieć, że były zbliżone. Od odpowiedzi, w przypadku tego pytania, uchyliło się jedynie 5% badanych, co musiało już zmienić pozostałe proporcje. Oceny negatywne wydało podobnie bo 14% ankietowanych, z tego tylko 4% wypowiadało się zdecy­dowanie na „nie”. Najczęściej uważano, że środki masowego przekazu w nauczaniu historii najnowszej pomagają jedynie tyl­ko w małym stopniu — tak twierdziło 36% badanych, raczej tak 28%, a zdecydowanie tak podkreśliło już tylko 18% ankie­towanych. Tych ostatnich odpowiedzi — sformułowanych — ra­czej i zdecydowanie tak — udzielili głównie nauczyciele młodzi, pochodzący ze wsi, aktualnie studiujący zaś określenia „w małym tylko stopniu” były domeną respondentów z dużym stażem za­wodowym, pochodzących z aglomeracji miejskich, posiadający wyższe wykształcenie.„Czy należy uczyć historii najnowszej w szkole”? Przy tak sformułowanym pytaniu skierowanym do nauczycieli można było spodziewać się większej aktywności respondentów. Niestety 18% nie wypowiedziało się w tej sprawie, dalsze 26% zajęło negatyw­ne stanowisko, a ci co odpowiadali nie uzasadnili szerzej swojej wypowiedzi. Odpowiedzi pozytywnych udzieliło 56% ankietowa­nych, w tym mniej zdecydowanych było 11%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *