STAŻ ZAWODOWY

pobrane

Wynika z niej, że nauczyciele młodzi o małym stażu zawodowym prezentowali zainteresowania podobne do uczniowskich. U star­szych nastąpiła zmiana i coraz częściej wymieniali mało popular­ne średniowiecze, czy czasy nowożytne. Z pewnością wystąpiło tu wiele uwarunkowań, które myślę wyjaśniłyby dodatkowe badania porównawcze tego zagadnienia.Swą wiedzę z historii najnowszej zawdzięczają ankietowani najczęściej lekturze (61% badanych), często też wyższej uczel­ni (53%), a 30% respondentów szkole średniej, 28% środ­kom masowego przekazu, a tylko 13% prelekcjom. Wymieniają też inne źródła wiedzy o tym okresie jak: rodziców i krewnych, muzea, izby pamięci, czy wycieczki do miejsc pamięci narodo­wej. Przy wypowiedziach tych w grupach wojewódzkich zaryso­wały się w niektórych znaczące różnice. Tak więc szkoła średnia i środki masowego przekazu były w grupie katowickiej częściej wymieniane. Występująca różnica zawarta była w przedziale 18 – 20%. Z kolei nauczyciele z grupy krakowskiej częściej opo­wiadali się za lekturą i innymi źródłami wiedzy, chociaż różnica ta była mniej znaczna. Za lekturą opowiadali się głównie nauczy­ciele młodzi, przeważnie uczący się, nie posiadający wyższego wykształcenia (ok. 40% badanych), zaś środki masowego przeka­zu często wymieniali nauczyciele ze stażem pracy mieszczącym się w przedziale 6-20 lat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *