STAŻ ZAWODOWY

8

Wynika z niej, że nauczyciele młodzi o małym stażu zawodowym prezentowali zainteresowania podobne do uczniowskich. U star­szych nastąpiła zmiana i coraz częściej wymieniali mało popular­ne średniowiecze, czy czasy nowożytne. Z pewnością wystąpiło tu wiele uwarunkowań, które myślę wyjaśniłyby dodatkowe badania porównawcze tego zagadnienia.Swą wiedzę z historii najnowszej zawdzięczają ankietowani najczęściej lekturze (61% badanych), często też wyższej uczel­ni (53%), a 30% respondentów szkole średniej, 28% środ­kom masowego przekazu, a tylko 13% prelekcjom. Wymieniają też inne źródła wiedzy o tym okresie jak: rodziców i krewnych, muzea, izby pamięci, czy wycieczki do miejsc pamięci narodo­wej. Przy wypowiedziach tych w grupach wojewódzkich zaryso­wały się w niektórych znaczące różnice. Tak więc szkoła średnia i środki masowego przekazu były w grupie katowickiej częściej wymieniane. Występująca różnica zawarta była w przedziale 18 – 20%. Z kolei nauczyciele z grupy krakowskiej częściej opo­wiadali się za lekturą i innymi źródłami wiedzy, chociaż różnica ta była mniej znaczna. Za lekturą opowiadali się głównie nauczy­ciele młodzi, przeważnie uczący się, nie posiadający wyższego wykształcenia (ok. 40% badanych), zaś środki masowego przeka­zu często wymieniali nauczyciele ze stażem pracy mieszczącym się w przedziale 6-20 lat.

 

Cześć! Mam na imię Andrzej i jestem nauczycielem! Od wielu lat chciałem prowadzić bloga lecz nigdy nie miałem takiej sposobności. Na szczęście teraz udało mi się to, więc zapraszam Was do lektury moich treści. Mam nadzieję, że będą one dla Was interesujące!