pobrane (1)

Z kolei zainteresowania historyczne badanych nauczycieli w obliczu deklarowanych podkreśleń w ankiecie kształtowały się dość różnorodnie. Choć nie wystąpiła jakaś zdecydowana więk­szość, to można zauważyć, że okres starożytny miał najwięcej zwolenników (29%) później średniowiecze (27%) i wiek XX (26%). Nierzadko podkreślano dwa a nawet trzy okresy, będące przedmiotem zainteresowania jednej osoby (ok. 40% ankietowa­nych), zdarzały się też ankiety (ok. 12%), w których nie było na tę okoliczność żadnych deklaracji. Z jednej strony świadczyłoby to braku skonkretyzowanych zainteresowań można powiedzieć, że u niewielu z drugiej zaś już w znacznie większym roz­miarze występowało zjawisko szerokich kręgów i aspiracji po­znawczych respondentów. W tym drugim przypadku, w konfron­tacji z innymi wypowiedziami ankiety, niekiedy występowały za­wyżone deklaracje. Prowadzone na podobnym obszarze badania zainteresowań historycznych uczniów wykazały podobne sfery zainteresowań, choć proporcje układały się zupełnie inaczej. Uczniowie w zdecydowanej większości opowiadali się za historią najnowszą i współczesną, na drugim miejscu wymieniając staro­żytność, najmniejsze zainteresowanie okazując okresowi średnio­wiecza. Czyżby z biegiem lat i zdobywanych doświadczeń nastę­powała polaryzacja zainteresowań. W pewnym sensie przypusz­czenia te potwierdzają się przy dalszej analizie tego zjawiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *